V obci právě v těchto dnech probíhá rozsáhlá rekonstrukce tamní kaple.

Originál textu, který se zmiňuje krátce o historii i současnosti Petrovic a zmiňované rekonstrukci, je psán ručně dokumentním inkoustem na kvalitním papíře.

Proti rozmarům počasí by dokument mělo ochránit kartónové a kovové pouzdro, v němž je uložen.