Neutuchají a aktuální problém s vyřešením husté dopravy v obci se bude projednávat na zastupitelstvu

Řeč není o ničem jiném než o konečném řešení dopravní situace v městysi. Kauza: přeložky nebo obchvat?

Text petice jasně říká, že zastupitelé Okříšek na jednání v Jihlavě odmítli všechny navrhované varianty obchvatů a jednoznačně se postavili za průtah silnice středem obce dle schváleného územního plánu. S tímto jejich postojem podepsaní lidé nesouhlasí.

Zástupci kraje zdůraznili, že pokud bude vybudován průtah, nelze již počítat s obchvatem. „Jsme jednoznačně pro obchvat. Ten komplexně vyřeší dopravní situaci Okříšek. Průtah povede zase centrem městyse a kamionovou dopravu nevyřeší,“ míní iniciátorka petice Jana Dvořáková.

Starosta městyse Josef Kula již dříve hodnotil průběh jihlavského jednání: „Bylo to opravdu vzrušené jednání, ale výstup z něj vlastně nebyl žádný. Dostali jsme podklady pro jednání samosprávy.“

Občané versus zastupitelé

Iniciátory protestu jsou občané z Masarykovy ulice, které doprava zatěžuje nejvíce, a chtějí vybudování obchvatu. V názorové opozici k nim stojí zástupci obce. Ti se domnívají, že rychlejším řešením je průtah. „Průtah by byl rychlým a ne tak finančně náročným řešeným. Mým úkolem je řešit dopravní situaci v Okříškách teď, a to především kamionovou dopravu mířící na Přibyslavice. Obchvat by byl až za dlouho, a hlavně na něj kraj nemá peníze,“ namítal starosta Kula.

K jeho názoru se přidává i radní Zdeněk Ryšavý: „Největším problémem je, že se zatím řeší pouze silnice Třebíč – Jihlava a až potom se bude kraj zabývat napojením přibyslavické průmyslové zóny. Jenže bez něj obchvat moc nepomůže, protože na silnici do Přibyslavic je podstatně vyšší zátěž především nákladními auty a ta by stejně z obchvatu sjížděla a projížděla centrem Okříšek.“

Petici se stejným problémem okříšští zastupitelé dostali již jednou, a to šestnáctého června v roce 2004. Nyní budou muset řešit situaci znovu. Celý text současné petice včetně studie možných obchvatů je k nahlédnutí ve stánku u Mojmíra Ježka.