„Do postižené oblasti jsme nabídli naši personální i technickou pomoc naší jednotky profesionálních hasičů , kterou jsme připraveni rychle poskytnout. Zvažujeme dobrovolnickou pomoc, kterou bychom rádi poskytli hned, jakmile to situace a bezpečnostní podmínky dovolí,“ informoval mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Samotná elektrárna je neustále zlepšována tak, aby ji extrémní počasí nijak neohrozilo. „Před každou meteorologickou výstrahou na mimořádné povětrnostní podmínky totiž provádíme mimořádné kontroly k ověření zabezpečení vnějších objektů a prostor elektrárny. Případná drobná zjištění jsou ihned řešena v rámci pracovního pořádku,“ sdělil Jiří Bezděk.

Objekty, které jsou důležité pro jadernou výrobu jsou pravidelně vylepšovány tak, aby byly co nejodolnější. „ Jednalo se o investice v řádu několik miliard korun, mezi které patří například nové seizmicky odolné ventilátorové chladicí věže,“ uvedl Bezděk.

Pokud by přece jen v důsledku počasí k nějakému poškození došlo, mají energetici připravený přesný scénář, který určuje, jak postupovat. „Ty plány jsou řešeny v rámci Pohotovostní organizace havarijní odezvy, který řídí havarijní štáb elektrárny. Její členové ročně podstupují v průměru deset cvičení s různými scénáři, včetně událostí způsobených mimořádnými povětrnostními podmínkami,“ vysvětlil Bezděk.