Oprava Bráfovy třídy bude rozdělena do dvou etap. První z nich by měla začít již letos, ne však dříve, než bude dokončen nový Podklášterský most. Jeho stavba by měla trvat nejdéle do konce dubna.

První část uzavírky Bráfovy ulice od okresního soudu po křižovatku s ulicemi Jungmannova a Nádražní je plánovaná od 1. května do 30. října.

Jestli tomu však tak skutečně bude, není zatím jisté. „Jde o sdruženou investici. Opravovat se má také kanalizace a vodovod. Definitivně rozhodnout by se mělo v březnu," sdělil vedoucí městského odboru dopravy Aleš Kratina.

Rozdělení opravy do dvou etap přinese výhodu, že zůstane umožněn průjezd do ulice Nádražní. Umožní to objet opravovaný úsek ve směru k ulicím Znojemské a Hrotovické. „Autobusovou dopravu protáhneme přes dopravní terminál," doplnil Kratina.

Druhá etapa v úseku od křižovatky s ulicemi Nádražní a Jungmannovou po pozemkový úřad bude v plánu na rok 2018. Ta bude pro dopravu v Třebíči ještě náročnější. „V nejzatíženějším úseku od gymnázia po křižovatku ulic Jungmannova Nádražní projede denně kolem patnácti tisíc vozidel," sdělil Kratina.

Náročnější bude také objíždění opravovaného úseku. Oficiální objízdná trasa povede přes Podklášterský most. Většina řidičů však bude jezdit ulicemi Smila Osovského, Bedřicha Václavka a kolem zimního stadionu.

Pokud by se však Bráfova třída letos neopravovala, došlo by na provizorní kruhový objezd v křižovatce ulic Brněnská, Velkomeziříčská a Cyrilometodějská. „Kruhový objezd se o metr a půl rozšíří a posune směrem na jih," sdělil Kratina.

Pokračovat také bude oprava železniční trati. První etapa mezi Krahulovem a Náměští na Oslavou skončí posledního února. „Druhá mezi Náměští a Zastávkou skončí 30. června," řekla mluvčí správy železnic Kateřina Šubová.