Nejvíce peněz dají za školní pomůcky rodiče prvňáčků. Ceny aktovek se pohybují od sedmi stovek do tisíce a když k tomu připočteme vybavený penál, písanky, sešity, přezůvky a cvičební úbor, finanční částka se vyšplhá ke třem tisícům. Martina Šmejcká, která prodává v papírnictví, potvrzuje: „Teď nakupuje hodně rodičů aktovky, temperky a penály pro děti, co jdou do první třídy. Ti starší se ptají většinou po sešitech a psacích potřebách.“

Stát vyplácí rodinám prvňáčků příspěvek na nákup školních pomůcek a potřeb, tzv. pastelkovné, které nařizuje zákon o státní sociální podpoře z roku 2006. Jedná se o jednorázovou sociální dávku ve výši jednoho tisíce korun. Pastelkovné vyplácejí úřady práce rodičům, kteří své dítě přihlásili k zápisu k povinné školní docházce. „Je to určitě pomoc,“ říká Ivona Šulcová, matka budoucího prvňáka,a dodává „pro sociálně slabší rodiny to je stále málo.“ S tím souhlasí i většina oslovených rodičů. Možností jak troch ušetřit je používání školních pomůcek po starších sourozencích.

Reforma veřejných financí počítá s tím, že pastelkovné nebudou dostávat rodiče, ale školy, které budou muset finance použít na stejný účel.