„Zatím je vše ve stadiu přípravy. V současné době dohledáváme v archivech plány, tak, aby následná úprava odpovídala původnímu baroknímu vzhledu,“ informoval Jiří Krechler, odborník na parky a zahrady Národního památkového ústavu v Telči. Jaroměřický archiv, požadované plány neskrýval, a tak se památkáři vydali do Vídně.


Obnova parku začala už v roce 1991, to se nad Jaroměřicemi přehnala vichřice, které padlo za oběť 145 stromů z tamní zámecké aleje. Do dnešních dnů bylo postupem let vysázeno 255 stromů.


„Celková rekonstrukce se však dostala na mrtvý bod. V minulosti nebylo dost fundovaných odborníků, kteří by dokázali vrátit zahradě a parku původní ráz. V současné době spolupracujeme se zahradní architektkou z Kroměříže, doufáme, že se nám podaří vrátit zámeckému parku jeho barokní tvář,“ vysvětlila Jana Petrová, pracovnice jaroměřického zámku.


Že obnova nebude ze dne na den je snad každému jasné. Rekonstrukce zahrady a parku je běh na dlouhou trať.


Prvotním problémem je řeka Rokytná, která protéká parkem. Její koryto mělo v době vzniku parku šířku 22 metrů a za dob Questenberků po její hladině pluly i dvě gondoly. Ty by se dnes do říčky nevešly. Její řečiště je už několik let zanesené a zúžený průtok a nepovolené stavby před přítokem do parku způsobují každoročně, že jinak poklidná říčka vystupuje z břehů. To je i důvodem, proč se nedaří zcela obnovit flóru parku.


„Záplavy mají na stromy neblahý vliv. Voda podmáčí kořeny stromů a ty postupně odumírají. Není to hned, ale za několik let prostě uschnou,“ upřesnila Petrová.


Pokud by se podařilo vrátit řeku do původního stavu, vznikl by v anglickém parku opět ostrůvek ve tvaru trojúhelníku se skosenými rohy, který se v základních rysech dochoval dodnes.


„V plánu máme více úprav parku než jen obnovu stromů. Chtěli bychom opět vybudovat oranžérii, která byla v polovině minulého století přestavěna na domek pro zahradníka, vystavět skleníky a v neposlední řadě i mít záložní zahradu, ve které bychom si sami pěstovali rostliny do parku,“ doplnila Jana Petrová.


Zda se všechny plány podaří památkářům a správci Státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou zrealizovat, je otázkou času a peněz. Lze jen doufat, že se prostředků na jeho obnovu najde dostatek.


„Zatím nelze říct ani kdy a ani kolik bude rekonstrukce stát. Vše je teprve ve fázi studie,“ uzavřel Jiří Krechler z památkového ústavu.