Nový systém úhrady parkovného funguje na všech parkovištích v centru. Jedná se o náměstí Karlovo, Masarykovo, Komenského, Žerotínovo a Martinské a ulice Soukopova, Sirotčí, Kateřiny z Valdštejna, Smila Osovského a Vítězslava Nezvala. Parkoviště budou rozdělena do tří zón. První hodina parkování bude ve všech zónách za jednotnou sazbu, a sice 13 korun. Další hodiny už jsou ale zpoplatněny různě, záleží na zóně.

Do 1. zóny spadají Komenského, Karlovo a Žerotínovo náměstí. První hodina parkování stojí 13 korun; druhá, třetí, čtvrtá a každá další 25 korun. Do 2. zóny patří Masarykovo náměstí a ulice Sirotčí a Kateřiny z Valdštejna. První, druhá a třetí hodina stojí každá 13 korun. Zaplacení třetí hodiny je zároveň objednáním celodenního parkovného.

Do 3. zóny přísluší Martinské náměstí a ulice Soukopova, Smila Osovského a Vítězslava Nezvala. První, druhá a třetí hodina parkování stojí každá 13 korun. Čtvrtá a každá další rovněž 13 korun. Z informačních tabulek u parkovacích automatů se řidiči dozví podrobnosti; v jakém formátu SMS zprávu poslat a na jaké číslo. Po odeslání obdrží na svůj mobil zprávu s virtuálním parkovacím lístkem. Vícenásobné odeslání objednací SMS prodlužuje platnost parkovacího lístku.

„K odeslané zprávě se sazbou parkovného je vždy nutné ještě připočíst tarif za zprávu podle příslušného telefonního operátora. Příjemné je také to, že řidič si bude moci nechat zaslat na mobil upozornění na konec předplacené doby parkování," popsal mluvčí Přibík. Zaplacení parkovného bude kontrolovat městská policie.