Kvůli bezohlednosti těch, kteří na parkovišti odstavovali svá vozidla, aniž by jejich další kroky směřovaly do nemocnice, bude parkoviště od podzimu zpoplatněno podle pravidel, která platí v celém nemocničním areálu.

Je to bezmála rok, co bylo nad hlavním vjezdem do třebíčské nemocnice umožněno bezplatné parkování všem těm, kteří směřují za ošetřením nebo návštěvou svých zraněných či nemocných blízkých. Již na počátku července poukázal ředitel nemocnice Leoš Dostál na specifika bezplatného parkování. „Zakládá se na slušnosti a vzájemné ohleduplnosti řidičů," řekl s ohledem na fakt, že společně s parkovištěm se objevily také nešvary. „Mezi ten nejčastější patří parkování řidičů, kteří zde odstavují svá vozidla, avšak cíl jejich cesty nevede do nemocnice," upozornil Dostál.

Po opakování prohřešků a nepoctivosti řady řidičů přišlo vedení nemocnice s jasným vzkazem: „V průběhu podzimu dojde ke zpoplatnění parkoviště," představil zásadní změnu ekonomický náměstek Pavel Nesnídal.

Na parkoviště se zvenku nedostanou

„O konkrétním termínu zatím nebylo rozhodnuto, stane se tak ale v řádu dní," doplnil a poukázal na fakt, že bezohlednost některých řidičů bude po zásluze potrestána. „Jde o negativní jev, který nehodláme tolerovat. Proto jsme se rozhodli zneprůjezdnit stávající vjezd na parkoviště," doplnil Nesnídal.

Stání na něm tak bude určeno výhradně pro pacienty a návštěvníky nemocnice, zaparkovat na něj totiž bude možno pouze z areálu nemocnice, v němž je zpoplatněno už půlhodinové stání. „Parkoviště bude podléhat stávajícím pravidlům, která platí v areálu Nemocnice Třebíč," poznamenal Nesnídal. Jedinými skupinami osob, pro které se nic nemění, jsou zdravotně postižení a také dárci krve. Ti budou moci v celém nemocničním areálu parkovat na vyhrazených místech zdarma i v budoucnu.

KAMIL ČERNÝ