Zaparkovat ve východním centru Třebíče? Někdy je to pořádný problém. Na Karlově náměstí po jeho revitalizaci znatelně ubylo míst, parkování v bývalé Delvitě už není možné, malé parkoviště v Sirotčí ulici bývá ve špičkách přeplněné a na ostatní plochy je to už daleko. „Parkování tu chybí. Dřív se dalo zajet na Otmarku, kde je ta volná plocha. Jenže ta je teď vyhrazená pro hosty hotelů na Karlově náměstí,“ podotkl Josef Nováček.

Otmarku, tedy Otmarovu ulici, pro parkování využíval tento vitální senior rád. Podobně jako řada jiných Třebíčanů. „Bylo to skoro v centru. Kdo chtěl jít na poštu nebo třeba do obchodů na Jejkově, měl to odtud nejblíže,“ potvrdil Nováček. „Prý se má na té ploše na Otmarce stavět parkovací dům, ale pořád tam všechno zůstává při starém,“ pokrčil rameny důchodce.

O parkovacím domě, který by stál mezi tělocvičnou obchodní akademie a farou jejkovského kostela Proměnění Páně, se mezi Třebíčany už delší dobu hovoří. Město projekt připravuje, a to včetně studie. Jenže u ní se teď celý proces se zadrhl. Důvodem je názor památkářů.

Těm se totiž nelíbí počet podlaží, která by měl parkovací dům mít. „My chceme zvednout ten parkovací dům o jedno podlaží. Tím pádem by tam vzniklo dalších padesát parkovacích míst,“ shrnul předmět sporu starosta Pavel Pacal. „Odvolací orgán si vyžádal stanovisko Generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze. Kvůli tomu se prodloužila lhůta pro vydání rozhodnutí. A my musíme prodloužit lhůtu zpracovateli té komplexní studie o dva měsíce,“ vysvětlil Pacal, proč práce stojí.

Masarykova vyhlídka

Památkářům podle zástupců města vadí budoucí výhled na parkovací dům například z Masarykovy vyhlídky. „Oni řeší ten horizont. Nám to přišlo docela úsměvné, když vedle je stejně horizont zimního stadionu, který je ještě vyšší. Zkrátka tomu rozhodnutí moc nerozumíme, a proto jsme se odvolali,“ řekl místostarosta Pavel Janata.

Starosta Pavel Pacal by si přál, aby těch padesát parkovacích míst navíc bylo možné postavit. „Připadá nám to poměrně zásadní. Přitom to není klasické patro jako u budovy. Vyčnívalo by to o asi padesát centimetrů,“ zamyslel se starosta.

Památkový ústav pro Vysočinu sídlí v Telči (NPÚ Telč). A tam si trvají na svém. „Jedná se o lokalitu, která se nachází v ochranném pásmu Městské památkové zóny Třebíč a přímo navazuje na městskou památkovou zónu s dominantou kostela Proměnění Páně,“ upřesnila mluvčí NPÚ Telč Ilona Ampapová.

Ochranné pásmo z pohledu památkářů mimo jiné znamená, že NPÚ sleduje, jak moc velký pohledový vliv mají nově vytvářené stavby na okolní zástavbu v památkové zóně. V místě se ale přitom nachází už i budova tělocvičny obchodní akademie a také zimní stadion – tedy budovy z novodobé historie města a zároveň i větší než chystaný parkovací dům. „Zimní stadion byl ve své stávající výšce ale dostavěn v roce 1980. A tělocvična obchodní akademie vznikla před rokem 1989. V obou případech se tedy jedná o stavby z doby před vznikem ochranného pásma Městské památkové zóny Třebíč v roce 1990,“ uvedla mluvčí.

V Třebíči se staví ještě jeden parkovací dům. Chystá jej Kraj Vysočina u nemocnice – sloužit však bude široké veřejnosti.