Vzpomínáte i na úplné začátky?

Vodní skauty se mnou zakládal Ruda Hedvábný. Při setkání jsme si řekli, že bychom v Třebíči mohli mít nějaký vodácký oddíl. V roce 1964 jsme pod záštitou pionýrského domu postavili tři pramice, o rok později jsme pokračovali pod tělovýchovnou jednotou lyžařů a turistů. Až do roku 1968.

A pak se zrodili vodní skauti?

Skautský oddíl jsme založili v dubnu toho roku. Na svatého Jiřího, který je našim patronem. Bylo nás jen šest členů. Odjeli jsme na tábor na Lužnici, kde první skautíci složili slib. Činnost se pak naplno rozjela po prázdninách, ke konci roku jsme měli už devatenáct členů. Ze společných prostor, které jsme užívali s turisty, jsme ale jako skauti museli odejít.

Já sama jsem z generace dětí ve světle modrých košilích a rudých šátcích. Skauti to v sedmdesátých a osmdesátých letech zřejmě neměli lehké.

Když byl odstraněn Dubček, soudruzi se usnesli na tom, že Junáci nemají v socialistickém světe co dělat. Všichni, kdo do skautu přistoupili, museli být znovu jako pionýři. Tady bylo středisek víc, například Sluníčko, které slaví 85 let skautingu v Třebíči. Přešli jsme pod pionýrský dům. Vedoucí turistického oddílu byl naštěstí náš příznivec a nechal nás dál vyvíjet tábornickou činnost. Jen jsme místo tmavě modrých nosili světle modré košile.

Nebylo to trochu spiklenectví?

Vystupovali jsme jako pionýři, ale všichni věděli, že jsme skauti (smích). Pravda, problémy se občas vyskytly. Já jsem pracoval jako zubař v Elitexu, tak jsem působil na lidi v zubařském křesle. Napřed jsem je ošetřil a pak řekl, že oddíl potřebuje to a to. Vycházeli nám vstříc.

S nadsázkou „ilegální činnost“ zřejmě ukončila sametová revoluce v roce 1989.

Byli jsme připraveni. Dva týdny po ní se v Praze sešel ustavující skautský sněm a skaut se obnovil. Naši členové pak přestoupili jako jedna žena, jeden muž a od té doby opět pracujeme naplno.

Jaký je zájem o členství ze strany dnešních dětí?

Objevila se řada nových zájmových činností, dnešní děti mají hodně požadavků a povinností málo. A my pořád máme svoji ideologii. Vždycky jsme byli po výchovné stránce vpřed. Zájem proto klesá, ale vrací se nám děti rodičů, kteří skautskými oddíly sami prošli.

Jaké jsou vlastně zásady skautské výchovy?

Junácký zákon má deset bodů. Pro příklad: Junák je pravdomluvný, spořivý, čistý ve slovech i skutcích, ochránce přírody a výtvorů lidských a další pravidla.

Třebíčským oddílem prošly stovky lidí na prahu života. Je velký rozdíl mezi těmi z šedesátých let a dnešními?

Určitě. Pokrok jde pořád dál. I když ty dnešní možná nejsou tak problematické v chování. A kdo je, dlouho u nás nevydrží. Šanci však dáváme všem, dokonce i handicapovaným.

Skautům jste věnoval čtyřicet let svého života. Pořád v něm působíte aktivně?

Pořád. Jsem šedá eminence. Dříve jsme byl předseda okresní rady, nyní jsem její poradce. Dělám předsedu komise pro vůdcovské zkoušky kandidátů na vedoucí skautských oddílů.

Máte ještě jinou vášeň?

Cestování. Byl jsem v Asii, Africe i Americe, Evropu jsem projel snad celou kromě Švýcarska.

--------------

MUDr. Alois Pučalík, řečený Ali
Narodil se v říjnu roku 1932 v Olomouci. Do Třebíče přišel na umístěnku jako zubař. Je ženatý, má dceru a jednoho vnuka.