Před rokem muselo vedení města na žádost majitelky rodného domu pamětní desku nesoucí skladatelovo jméno strhnout. Nyní rada města schválila výrobu desky nové a rozhodla o jejím umístění v levé části budovy městské policie.

Česko-rakouský operetní skladatel se narodil v Moravských Budějovicích v roce 1884. Benatzkyho otec učil na místní německé škole, brzy se však rodina přestěhovala do Vídně. Mladý Ralph ale odešel na vojenskou školu v Litoměřicích, poté studoval ve Vídni, v Praze a v Mnichově a dosáhl doktorátu z filologie.

Později se začal přiklánět více k hudbě. Jeho učitelem byl dokonce Antonín Dvořák. Kariéru začínal jako skladatel, stal se dirigentem mnichovského Malého divadla. Nejvíce ho však proslavily hudební komedie, které psal pro kabaretní scénu. Na vrcholu jeho slávy začala válka a kvůli židovskému původu své ženy se přestěhoval do Spojených států. Po válce se vrátil do Evropy a zakotvil ve Švýcarsku, kde ve svých 73 letech zemřel.