V památkově chráněné zóně na Karlově náměstí dojde k omezení reklamy. Světelné tabule díky smlouvě ale mohou zůstat až do roku 2019

Áčka stojí téměř před každým obchodem či restaurací, kterých jsou na náměstí desítky. Stojany různých velikostí zabírají výraznou část chodníku. V jeho zúžených částech musejí chodci reklamám uhýbat.

„Připravujeme materiál, který počítá s odstraněním áček z náměstí,“ informoval architekt třebíčské radnice Lubor Herzán. První verze dokumentu už měla putovat na projednání k třebíčským radním. Nakonec se na jejich stoly ale nedostala. „Upozornil jsem, že materiál zároveň až příliš striktně omezuje umístění reklam na fasádách budov. To by ani nebylo reálné. Proto je potřeba jej dopracovat,“ dodal Herzán.

S áčky však nezmizí světelné reklamní panely, tak zvané city lights. Město je totiž pronajalo reklamní společnosti až do roku 2019.

Dvě místo pěti

I dnes je ale složité shodnout se s památkáři na rozsahu a podobě reklam na budovách. Praxe bývá obvykle taková, že požadavky živnostníků na reklamu jsou podle památkářů přemrštěné a nepovolí je.

Stejnou zkušenost prodělala i redakce Třebíčského deníku, která se bude stěhovat do domu na Karlově náměstí, ve kterém dnes sídlí společnost O2. Původní požadavek redakce zněl: na fasádu umístit reklamní tabuli, menší světelnou reklamu a tři cedule s nezbytnými kontakty a údaji o provozu na vrata. Takový návrh však vyvolal zděšení u památkářky Niny Jašové. „Zdálo se mi to barbarské překrýt vrata i část fasády nad nimi,“ vyjádřila se. Přijatelné pro ni jsou pouze dva reklamní prvky, tabulka vedle vrat o rozměrech zhruba 25 krát 30 centimetrů a světelná tabule asi 60 krát 60 centimetrů.