Z 68 přihlášených získal krásné 1. místo v kategorii třešňovice. Co zajímalo zejména hodnotící porotu na soutěžních vzorcích?

„Byla to v prvé řadě jemnost vzorku, která by měla být skutečně jemná a příjemná. Dále perzistence, což znamená délka trvání chuťového vjemu. Dále čistota, vzorek by měl být zrcadlově čistý, čirý a s jiskrou. Hodnotila se také vůně, která by měla být intenzivní, harmonická a typická pro daný druh. Obdobně se hodnotila chuť – bezchybná, čistá, harmonická, vyzrálá a pochopitelně typická pro daný ovocný druh,“ zmínil Josef Růžička.

Vítězství není nahodilé. Pěstitelská pálenice se již řadu let účastní většiny prestižních soutěží, o čemž svědčí i vystavené diplomy a uznání v provozních prostorách pálenice.

VLASTIMIL SMETANA