Důležité je správně vybrat bezpečné místo pálení. „Například v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi a podobně,“ nabádá mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Oheň by lidé neměli zapalovat ani na kořenech stromů, suchém listí či lesní hrabance. Ideální je naopak hliněný podklad.

Lidé by měli také dodržovat bezpečnou vzdálenost od budov. „Díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí například zapálení střechy,“ varuje mluvčí.

Samotné ohniště by mělo být bez hořlavých materiálů včetně kořenů a bezpečně oddělené od okolí například kameny nebo pískem. „V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr,“ doporučuje Musilová.

Hasiči také nabádají, aby lidé dělali jen takový oheň, který dokážou zvládnout. U větších vater je nutné dbát na to, aby byly stabilní a prohořívali dovnitř.

Ohlášení pálení

Fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. Toto ohlášení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje lze pouze a jen doporučit, a to především z důvodu planých poplachů a tím zbytečných výjezdů hasičů.

Ohlášení pálení na území kraje Vysočina lze provést v zásadě dvěma způsoby:

  • telefonicky na čísle: 950 270 200. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.
  • prostřednictvím webových stránek HZS Kraje Vysočina

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání ( 112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým.

Zdroj: HZS Kraje Vysočina

Při rozdělávání ohně nemají lidé používat vysoce hořlavé látky jako jsou benzín, nafta či líh. Oheň by se pak mohl snadno vymknout kontrole a způsobit vážné popáleniny. „Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky,“ zdůraznila mluvčí. Lepší je použít pevný podpalovač takzvané PePo.

Na konci je nutné ohniště dobře uhasit. A ujistit se, že se oheň znovu nevznítí.

Při silném větru nebo velkém suchu je lepší takový oheň nerozdělávat vůbec.