„Náš úřad získal loni v říjnu celkem 276 těchto disků kol, a to na základě trestního příkazu kvůli porušení práv k ochranným známkám,“ uvedla Michaela Tesařová z tiskového oddělení ÚZSVM.

Jednalo se o napodobeniny hliníkových disků zhotovených podle průmyslových vzorů různých automobilových značek.

V evidenci ÚZSVM jsou disky vedeny s nulovou hodnotou, protože jde o padělky určené k likvidaci. Ovšem na trhu by se jejich cena podle úřadu pohybovala v rozmezí 10 tisíc až 30 tisíc korun za sadu, tedy za čtyři kusy. A to v závislosti na velikosti kol a konkrétním designu.

Vzhledem k tomu, že po fyzickém znehodnocení disků může být tento materiál využit jako druhotná surovina, ÚZSVM vybral společnost, která nabídla nejvýhodnější podmínky likvidace, zejména nejvyšší výkupní cenu kovu. „Ta činila 27 korun za kilogram. Likvidováno bylo 69 sad hliníkových disků o celkové hmotnosti 3540 kilogramů,“ vypočítala Tesařová. Pokud vynásobíme hmotnost a cenu za kilo, vyjde částka 95 580 korun.

A jak vůbec celníci na prodejce padělků přišli? Obviněný muž nabízel disky na internetu. „Činil tak bez vědomí a souhlasu oprávněných vlastníků obrazových a slovních ochranných známek a průmyslových vzorů. A zároveň nebyly opatřeny potřebným označením, které by prokazovalo schválení jejich technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích v České republice nebo v zemích EU,“ dodala Michaela Tesařová z ÚZSVM.