Oproti nedávným vánočním svátkům, kdy se počet nemocných snížil, nyní s příznaky nemoci ulehlo podstatně více lidí. Zatímco v 51. týdnu bylo nemocných 1 111, ve „vánočním" 52. týdnu jen 409, v 1. pak 637 a ve 2. týdnu 992. „Tento statistický skok je obvyklý. O Vánocích se lidé léčí doma a k lékaři obvykle vůbec nejdou, protože děti nemusejí do školy a dospělí často mají dovolenou," sdělila vedoucí epidemiologického oddělení žďárského územního pracoviště Krajské hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou Renée Mašová.

Laboratorně žádný případ „pravé" chřipky aktuálně na Žďársku potvrzen nebyl. Pacienti, u kterých by se pod- le příznaků mohlo jednat o chřipkové onemocnění, se zatím podle hlášení lékařů objevují pouze sporadicky. V této chvíli se jedná především o akutní virová a respirační onemocnění. „U některých pa-cientů se ale v souvislosti s onemocněním objevily zdravotní komplikace, například pneumonie nebo broncho-pneumonie," uvedla epidemioložka.

Vzhledem k tomu, že počet nemocných se dosud pohybuje hluboce pod epidemickým prahem, který je nyní mezi 1 600 až 1 700 nemocnými na 100 tisíc obyvatel s přihlédnutím k lokální situaci, očkování proti chřipce ještě vyloučeno není. Oficiálně zatím vakcinace ukončena nebyla, i když většina lékařů už očkovací látkou nedisponuje. „Posledního pacienta jsem očkoval 31. prosince, teď už nemáme vakcínu," informoval lékař Miroslav Kříž ze žďárského očkovacího centra v objektu hygienické stanice.

„V některých případech, tedy pokud je zájemce zdravotně v pořádku, případně v rodině se nevyskytuje virové onemocnění, by ještě očkování možné bylo. Je však nutné počítat s tím, že ochrana nastupuje až po dvou týdnech, a pokud se člověk do té doby setká s virem chřipky, očkování ho nemusí ochránit," sdělila Mašová.

Pro zdravého člověka obvykle vyležená chřipka následná zdravotní rizika nepředstavuje, nevítaná je hlavně pracovní neschopnost a s ní i snížený finanční příjem. Lékaři však nedoporučují závažnost chřipkového onemocnění podceňovat.

Nemocný navíc může chřipkou, která se v populaci přenáší kapénkovou nákazou, infikovat rodinu, přátele či kolegy v práci.