Informace na internetu by jim měly zjednodušit orientaci v nabídce zdravotní péče a umožnit získat komentované údaje o kvalitě péče v jednotlivých zařízeních. Budou na něm také informace o základních právech pacientů a zdravotnické aktuality. ČTK to po jednání rady kraje řekl náměstek hejtmana Pavel Hájek.

Letos se na portálu objeví především informace o ekonomice jednotlivých zařízení, která byla dosud zveřejňována v materiálech rady kraje. O kvalitě lékařské péče se lidé dozvědí až v následujícím roce. Tedy například to, kolik pacientů mělo pooperační potíže, jaká je na odděleních úmrtnost a podobně.

Práce na veřejném portálu zdravotnických služeb zahájila firma, která pro kraj mimo jiné vypracovala návrh zdravotního plánu, letos v květnu. V první etapě navrhla strukturu a obsah portálu, ve druhé provedla grafické úpravy a instalace statistického modulu. Zbývá zaškolit pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který bude na portál vkládat aktuální informace. Rada kraje dnes vzala na vědomí informace o postupu prací a jmenovala redakční radu portálu, jež bude schvalovat zveřejnění informací. Portál by měl začít na stránkách kraje fungovat od 1. září.