Nejdál je sklizeň ozimých ječmenů. V rámci kraje bylo sklizeno téměř 92 procent ploch, na Třebíčsku a na Jihlavsku už mají pěstitelé všechen ozimý ječmen pod střechou. Na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku zbývá sklidit poslední desítky hektarů ploch s ozimým ječmenem.

Hektarový výnos u ozimého ječmenu vypadá slibně, ve srovnání s loňskem je o něco lepši. Zatímco loni byl v rámci celé Vysočiny hektarový výnos ozimého ječmene 5,83 tuny z hektaru, letos má zatímní průměrný výnos hodnotu 5,87 tuny z hektaru. „Výnos u ozimého ječmene je srovnatelný s loňským rokem,“ potvrdil ředitel Okresní agrární komory Jihlava Vlastimil Vaněk, který každoročně monitoruje žně v rámci celé Vysočiny.

Výrazný posun je ale letos v tempu prací. Ty jsou v meziročním srovnání rychlejší o dva až tři týdny. „Loni v polovině července bylo sklizeno necelých šedesát procent ozimého ječmene, nic jiného než právě ozimý ječmen se tehdy nesklízelo. Letos už pěstitelé sklízejí i ozimou pšenici a řepku,“ poukázal na změnu Vaněk.

Loni v polovině července bylo na celé Vysočině sklizeno jen prvních pět procent ploch s obilím.

V rámci Vysočiny překročila letošní sklizeň ozimé pšenice hranici dvaceti procent ploch, na Třebíčsku je už za polovinou. Ozimá pšenice je hlavním druhem obilí pěstovaným na Vysočině, letos se v kraji pěstuje na téměř 72 tisících hektarů. Celkem bylo ke sklizni na Vysočině letos určeno více než 131 tisíc hektarů ploch.

Řepka olejná je v rámci celé Vysočiny sklizena z více než 30 procent ploch, také tady jsou práce nejdál na Třebíčsku, tam už bylo sklizeno více než 81 procent ploch řepky.

Rychlejší dozrávání obilí a s tím spojené rychlejší tempo prací přináší jednu dobrou a jednu horší zprávu. „Pěstitelé budou mít rezervu pro případ, že by se kvůli nepřízni počasí sklizeň zpomalila. Na druhé straně dozrává najednou více druhů obilí, nejsou tam žádné přestávky,“ poukázal na důsledky letošního počasí Vlastimil Vaněk.

Žně 2018 na Vysočině

(stav prací k 16. 7. – sklizeno ploch v procentech)

Ozimá pšenice 20,15 %
Jarní pšenice -
Ozimý ječmen 91,54 %
Jarní ječmen -
Žito -
Oves -
Triticale -
Obiloviny celkem 19,70 %
Řepka olejná 30,39 %

Zdroj: Agrární komora Jihlava