K tomuto datu se i letos koná Výroční setkání Společnosti Otokara Březiny. Uskuteční se v sobotu 14. září v Jaroměřicích nad Rokytnou a bude na něm představena kniha „Moje matka Mia patrino", překlad básně Otokara Březiny do esperanta a dalších čtrnácti jazyků s grafikou Františka Bílka. Vydána je ve spolupráci Českého esperantského svazu a Společnosti Otokara Březiny.

Vydání knihy k Březinovu výročí se mohlo uskutečnit díky podpoře Skupiny Čez. Úvodní kapitola v jazyce anglickém, českém, esperantském a italském objasňuje záměr sledovaný vydáním knihy: aby překlady básně Moje matka přitáhly pozornost současných překladatelů k dílu Otokara Březiny a vznikly překlady jeho básní i do neevropských jazyků. Otokar Březina byl bytostně spjat s regionem Vysočiny. S jeho kulturním dědictvím se čtenář seznámí prostřednictvím virtuální prohlídky památek na DVD, které je nedílnou součástí knihy. DVD je opatřeno komentářem v češtině, angličtině a esperantu, dodala je organizace Vysočina Tourism.

Kniha bude k dostání v Muzeu Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Program Výročního setkání Společnosti Otokara Březiny:

Pietní akt u hrobu básníka v 10.15 s promluvou Jiřího Kuběny a zpěvem Jaroměřického chrámového sboru.

V 10.45 v Muzeu Otokara Březiny komentovaná výstava sochaře Josefa Kapinusa a Zahrada symbolů se skalkou Karla Čapka.

Odpolední program se uskuteční v salonu Restaurace Viola na Komenského náměstí od 14.00. Po přestávce v 15.00 představí Viktor Dvořák a Miroslav Malovec knihu „Moje matka Mia Patrino".

Slavnostní pořad bude uzavřen pásmem básní Otokara Březiny

v podání Gabriely Vránové s hudebním doprovodem Zdeňka Plačka. Konec pořadu v 16.15.

VIKTOR DVOŘÁK