Výplata na nové bydlení nedostačovala, obavy o střechu nad hlavou narůstaly. Proto už v únoru podal tento muž na třebíčskou radnici žádost o přidělení městského bytu. Vypadá to, že skončí s dětmi na ulici. Není jediný.


„Ano, pan Roman u nás byl a jeho žádost podpořily svým vyjádřením i pracovnice našeho sociálního odboru. Jenže takových případů, jako je on tu máme spousty. Máme tu minimálně patnáct akutních případů, které je nutné řešit,“ přiblížila situaci referentka radnice Dana Potěšilová.


Mezi těmito případy je mimo jiné i jeden další otec s dítětem. Kam se tito lidé uchýlí, se neví. Domov pro matky v tísni v Třebíči je, ale do něj otce s dětmi neberou a v azylovém domě pro muže zase nelze pobývat s dětmi.


„Žadatelů o městský byt, co zjistí, že nejsou schopni splácet nájem a potřebují do bytu s nižším nájemným, máme spousty. Někteří se ocitnou na ulici, že je vyhodil partner či partnerka z bytu,“ popsal vedoucí odboru správy majetku města Pavel Kraus.


Město vlastní zhruba 550 bytů. Z toho 210 je jich v domech s pečovatelskou službou.


Mimo tyto byty má ještě na ulici Manželů Curieových v č. p. 604 městskou ubytovnu. V ní je na 120 ubytovacích jednotek. Holobyty město nemá. „Pokud se některý z bytů neuvolní, není co přidělovat. Nemůžeme někoho jen tak vyhodit. Pakliže řádně plní podmínky nájemní smlouvy, tak tam ti lidé mohou bydlet až do smrti. Když se nikdo neodstěhuje nebo nezemře, neumíme takové situace řešit,“ objasnil Pavel Kraus.


Smlouvy s nájemníky uzavírá město vždy na dobu jednoho roku (výjimkou je dům s pečovatelskou službou, kde jde o dobu neurčitou). Vždy před uplynutím roční lhůty může nájemník požádat o prodloužení smlouvy na další rok. „Stačí, když u nás požádá o prodloužení smlouvy ústně,“ konstatoval Kraus.


Žadatelů o městský byt je na čtyři stovky


Velkým problém jsou podle něj neplatiči nájemného. „Městu nájemníci dluží za nájemné pět milionů korun,“ přiblížil. Další komplikace je zhruba s desítkou městských bytů, co takzvaně nejsou právně volné. „Zhruba desítku takových bytů zatím nikomu přidělit nemůžeme. Jde o byty, u nichž město chce dosáhnout vystěhování nájemců, co porušovali podmínky nájemní smlouvy,“ tvrdil.


Ještě v únoru na radnici evidovali osm set žádostí o městský byt. Mnohé staré řadu let. „Provedli jsme revizi žádostí. Nyní jich máme kolem čtyř set,“ uvedl Kraus. Podle něj je nezbytné zabývat se pouze akutními aktuálními problémy. Těch jsou desítky.


Kteří žadatelé dosáhnou na městský byt, rozhoduje rada města na základě doporučení sociální komise rady města. Ta zasedá v průměru jednou až dvakrát do měsíce. Poslední jednání sociální komise proběhlo 22. září. „Další zasedání sociální komise bude po ustavení nových radních, kteří jmenují novou sociální komisi rady města,“ informovala Potěšilová. Podle Krause se od nové komise se očekává, že stanoví nová a průhlednější pravidla posuzování přidělování bytů.

Městské byty

V Třebíči jsou v těchto ulicích:
Alšova, Sucheniova, Na Potoce, Nikodémova, Bezručova, Kubešova, Vaňkovo náměstí, Karlovo náměstí, Blahoslavova, Subakova, 9. května, Žerotínovo náměstí, Modřínová, Na Kopcích, Soukenická, Spojenců, Polanka.
Městská ubytovna: Manželů Curieových.
Byty v DPS: Myslbekova, Koutkova, Fr. Hrubína, Vltavínská