Krajina o rozloze více než dvou tisíc tři sta hektarů je pod evropskou ochranou Natura 2000 již dnes, ještě většího významu se má dostat přibližně 757 hektarům z tohoto území. Dochází k tomu nařízením vlády a zveřejněním návrhu Ministerstva životního prostředí. Dvě nejcennější lokality a nové národní rezervace ponesou názvy Divoká Oslava a Soutok Oslavy a Chvojnice. „Jejich vyhlášením dojde k zajištění potřebné přísnější ochrany a zvýšené péče o přírodovědně nejhodnotnější části tohoto ochranářsky mimořádně významného území," doplnila mluvčí ministerstva Jana Taušová.

Současnou rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice tím sice čeká administrativní zánik, podle Ministerstva životního prostředí však zůstane i nadále evropsky chráněným územím. Zničení lokality těžaři tak údajně nehrozí. „Určitě nepůjde o území jako každé jiné. Majoritu lesních pozemků tam drží stát, respektive Lesy ČR, takže myslím, že poškození zdejší krajiny nehrozí," řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou Tomáš Sedláček. Podle něj by nemělo dojít ani k rozšiřování chatových oblastí, které se v údolí nacházejí. „U nich se respektuje stávající stav. Územní plány obcí s rozšiřováním těchto lokalit nepočítají a ani Lesy ČR určitě nemají zájem na tom, aby na jejich pozemcích další stavby vznikaly," poznamenal Tomáš Sedláček.

Prudké stráně

S novými národně chráněnými oblastmi dojde i k řadě omezení. Dotknou se hlavně majitelů lesů. „U Chvojnice něco máme, zatím jsem ale neměl dostatek času se s úpravami ochrany krajiny seznámit, takže se tím jako zastupitelé ještě budeme muset zabývat. Podle předběžných informací se tam ale bude moct těžit spíše jen výjimečně," předeslal starosta Březníku Ladislav Malach. Fakticky se ale omezení v podobě bezzásahových zón dotkne vlastníků tamních lesů jen minimálně. „Jsou to totiž většinou pozemky v prudkých stráních, kde se už dnes velmi obtížně hospodaří," vysvětlil vedoucí náměšťského odboru životního prostředí Tomáš Sedláček. Na zákazy se kromě majitelů lesních pozemků musejí připravit také obdivovatelé přírodních krás. „V národní přírodní rezervaci se lze pohybovat pouze po turisticky vyznačených cestách, omezení platí pro provozování horolezectví nebo táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody," líčila mluvčí Ministerstva životního prostředí Jana Taušová.

Přírodní skvosty národního významu

Řeka Oslava vytváří jedno z posledních kaňonovitých údolí v zemi, i povodí Chvojnice patří podle ministerského návrhu na vyhlášení přírodních rezervací k turistickým lákadlům národního významu. Návštěvníci těchto lokalit se však v průběhu času mění. „Já jsem ročník 1954 a když jsem jako kluk jezdil z Brna domů ze školy, tak se k vlaku musely připojovat ještě další dva vagony navíc. Bylo to úplně plné turistů, kteří mířili právě k Oslavce. Dnes, když máme internet, se tady zase objevují víc cykloturisté, z těch pěších zůstávají už spíš jen ti starší," popisoval březnický starosta Ladislav Malach. Celé území, nejen to chráněné, má podle něj velký potenciál do budoucna. „Pro obec jako jsme my je to určitě plus, že tady Oslavku a Chvojnici tak blízko máme. Jen nám chybí ubytovací kapacity. Zatím se totiž nenašel nikdo odvážný, kdo by do takového podnikání šel. Snad se to časem zlepší," řekl starosta Březníku. Zřízení dvou národních rezervací může turistický ruch v regionu výrazně podpořit, prvotním záměrem Ministerstva životního prostředí však zůstává ochrana nynější krajiny, často kriticky ohrožených živočichů a rostlin a kromě toho také návrat původních druhů. „Cílem je, aby byly zachovány ekosystémy kaňonovitých údolí řek, kde převažují přírodě blízké lesní ekosystémy s převahou listnatých dřevin," podotkl vedoucí odboru životního prostředí v Náměšti Tomáš Sedláček.