Díky pomoci odborníků rozpoznali i některé další z přibližně 100 druhů rostlin a seznámili se s živočichy na mokřadní louce. Vyzkoušet si mohli sečení kosou.

Ani v letošním sušším roce se lidé neobešli bez dobrých bot, na louce se mohli pohybovat pouze po provizorním dřevěném chodníku. Pozemky jsou sice o něco dostupnější než jindy, ale to neplatí o louce samotné. Chráněným rostlinám teplejší počasí svědčí. "Vstavačů je letos takové množství, jaké jindy nebývalo," řekl jeden z pořadatelů Jiří Kvasnička.

Skoro dvouhektarová přírodní rezervace v údolí potoka Stráž byla vyhlášena v roce 1982. Lidé se tam běžně nedostanou - zapadli by do bahna. Členové Českého svazu ochránců přírody Kněžice se o louku starají dvě desetiletí. Spolu s dobrovolníky ji jednou do roka posečou kosami, a to v době, kdy vstavače odkvetou a vysemení se.

Dřív byly na Vysočině louky se vstavači na mokrých místech za každou obcí. Pak se mokřady přestaly sekat nebo byly vysušeny a vstavače vymizely. Jinam se orchideje nedají přesadit, protože pro svůj vývoj potřebují určitý druh houby v půdě.