Questenbergové byli původně bohatá měšťanská rodina pocházející z hanzovních měst v Německu.

„Čtyři ctižádostiví bratři opustili na konci 16. století Německo a vydali se do habsburských zemí za novou kariérou. Vstoupili do služeb císařské dvorské kanceláře a úspěch se dostavil,“ uvádí se v pozvánce na výstavu.

Rod byl povýšen do hraběcího stavu a další životní cesty Questenbergů ovlivňovaly politickou scénu na straně císaře a katolické církve.  Ovšem potomci nežili pouze kariérou, ale oslovilo je také umění a i v tomto směru ovlivnili kulturní a především hudební život v českých zemích.