Původní plány na opravu části průtahu městem totiž počítaly s tím, že Podklášterský most bude v dubnu již stát. „Počítali jsme se zahájením akce v dubnu. Problémy nám dělá Podklášterský most, kde se předpokládá objízdná trasa," sdělil Petr Vašíček z Vodárenské akciové společnosti, která má v plánu opravit pod Bráfovou ulicí část sítí.

„Termíny jsme ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) zkrátili o měsíc. Nicméně potřebovali bychom, aby správa silnic začala odfrézovávat silnici již v posledním dubnovém týdnu. S termíny již nemáme kam uhnout. Pokud vzniknou ještě nějaké další komplikace, ať už na mostě, případně u dalších síťařů, tak přestože s tím všichni počítají a peníze na to jsou, může se stát, že se Bráfova ulice letos dělat nebude," obává se Vašíček.

Provoz by se na Podklášterský most měl vrátit nejdříve na konci dubna a plně dokončen má být dokonce až v květnu. „Ve smlouvě je termín do konce dubna, reálně se ale může stát, že to bude dřív," uvedl Stanislav Juránek z krajského odboru dopravy.

Ze všech shora uvedených důvodů se ve středu na třebíčské radnici sešli zástupci kraje, ŘSD a správců sítí, aby se nepříjemnou situaci pokusili vyřešit. „Došlo k posunu. Plánovaná oprava se zřejmě podaří. Ale definitivně rozhodnout se musí do konce února," informoval vedoucí městského odboru dopravy Aleš Kratina.

Důležité nyní bude, aby nedošlo k žádným dalším neočekávaným zdržením, především na Podklášterském mostě.

Pokud přece jen vše půjde podle plánu, měla by se Bráfova ulice začít opravovat nejpozději do začátku května. Oprava by měla trvat do 30. října. V první etapě se opraví úsek od okresního soudu po křižovatku s ulicemi Jungmannova a Nádražní. Pokračování druhou etapou od křižovatky po Pozemkový úřad bude v plánu na rok 2018.

Kdyby se akce nekonala, ŘSD plánuje vysprávku silnice s mnohem kratší uzavírkou. Na řadu by pak přišly další akce jako kruhový objezd ulic v křižovatce ulic Brněnské, Velkomeziříčské a Cyrilometodějské.