Před necelými čtyřmi lety proběhla mezi lidmi anketa. Jedním z požadavků obyvatel byla právě oprava fary stojící v centru obce mezi kostelem Narození Jana Křtitele a obecním úřadem a také v blízkosti zdejší školy.

Římskokatolická farnost v Lukově, které fara i s přilehlou zahradou patří, proto v roce 2012 zažádala s podporou obce o dotaci z Evropské unie. Státní zemědělský intervenční fond jí přiznal téměř čtyři miliony korun. Zbývající část rozpočtu rekonstrukce pokrývají drobnější dary farníků či sponzorské dary podnikatelů z okolí.

Pomoc s vyřízením dotace a finanční příspěvek přislíbila také obec. „Jestli bychom se měli na něčem podílet, tak by to měly být prostory pro občanské potřeby, jako je sál nebo knihovna a také pamětní síň našeho významného rodáka," líčil Bartes.

To, že fara by měla sloužit všem, potvrdil i kněz Pavel Krejčí z Moravských Budějovic, který lukovskou farnost spravuje. „Od začátku to tak bylo myšleno, že to bude moci využívat kdokoli z obce. My se tomu bránit určitě nebudeme. Jsem rád, že to dostane nový život," řekl.

Budovu nyní kryje nová střecha, výměny se dočkala většina stropních trámů a omítek. Změn doznal i interiér v podobě nových příček a zrušení některých původních. Hlavní práce provedla stavební firma, ty drobnější místní dobrovolníci. Na staveništi se jich vystřídalo přes pětadvacet.

Faru využijí všichni

V části fary bližší kostelu vznikla prostorná místnost. Podle starosty obce Lubomíra Kosíka by mohla sloužit třeba k veřejnému jednání zastupitelstva obce. „Takové prostory u nás nemáme. Zasedací místnost na obecním úřadě je malá a sál tělovýchovné jednoty zase nemá atmosféru pro slavnostnější akce," mínil.

Nový prostor na faře budou moci využívat i společenské nebo zájmové organizace, třeba místní myslivci, sportovci, hasiči nebo pěvecký sbor. „Hned ve vedlejší místnosti bude kuchyňka, takže bude možné pořádat i setkání po různých obřadech, ať už smutečních, nebo třeba svatebních," podotkl lukovský starosta.

Pátera Jana Buly bude na faře připomínat stálá expozice předmětů, které se k jeho kněžství i násilnému zatčení a pozdější popravě vztahují. V muzejní části by měla být i vzpomínka na občany vystěhované nebo jinak postižené v padesátých letech minulého století.

Dvůr, rozlehlá zahrada a několik hospodářských staveb nabízejí i do budoucna možnost dalších aktivit a investic. Prvotně se však v Lukově soustřeďují na dokončení opravy hlavní farní budovy. „Ještě nám zbývá natřít některá okna a původní futra dveří, důležité bude i pořízení nábytku, instalace stálé expozice a přesun obecní knihovny ze základní školy. Věřím, že nové prostory fary dobře poslouží občanským potřebám a splní očekávání," dodal místostarosta Pavel Bartes.