Zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) přitom původně slibovali zkrácení jízdní doby mezi Okříškami a Zastávkou u Brna u rychlíků v průměru o jedenáct minut a u osobních vlaků dokonce až o pětadvacet minut. To byl však pouze ideální případ. „Jde o možnosti infrastruktury, která vychází z maximální povolené rychlosti. Jestliže dopravce není schopen, nebo prostě jenom nechce využívat plné traťové rychlosti, pak možné časové úspory nedosáhne,“ popsal mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Podle zástupců Českých drah (ČD) však pouze zvýšit rychlost na některých úsecích nestačí. Nutné by byly ještě razantnějších investice do infrastruktury. „SŽDC sice zvýšila traťovou rychlost na některých úsecích, nebylo však vybudováno ani zdvojkolejnění trati, ani nové výhybny, které by umožnily posunout křižování vlaků o několik kilometrů dál a využít tak zmiňované zrychlení. Možné časové úspory se tedy rozplynou z velké části do prodloužení čekání ve vybraných stanicích, zvláště v Náměšti nad Oslavou a Třebíči,“ vysvětlila mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

A mohlo být i hůře. V jednom z návrhů jízdního řádu pro příští rok dokonce hrozilo, že u osobních vlaků nedojde ke zrychlení vůbec. Důvodem bylo zachování přestupních návazností na autobusové linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Zrychlení v řádu minut umožnila až dohoda se společností Kordis JMK, která koordinaci IDS JMK zajišťuje, na posunu křižování vlaků z Kralic nad Oslavou do Rapotic.

Kratší jízdní doba u rychlíků bude od 10. prosince, kdy má začít nový jízdní řád platit, znamenat, že budou vyjíždět z brněnského nádraží o sedm minut později. Tedy každou lichou hodinu a 27 minut. A do Brna z Třebíče dojedou o šest minut dříve.

Dalšího zrychlení by se cestující mohli dočkat v dalších letech. „Již v návrhu grafikonu na rok 2019, kdy by měla vstoupit v platnost nová koncepce Veřejná doprava Vysočiny, se počítá s dalším snížením času. Další snižování jízdní doby bude záležet na rekonstrukci zbývajících úseků – mezi Vladislaví a Studencem a Zastávkou u Brna a Brno – Horní Heršpice,“ dodal vedoucí odboru dopravy a odborník na železnici Aleš Kratina.