„Časově nejnáročnější část, kterou je detailní diagnostika místa závady a příprava potřebné dokumentace, máme za sebou. Společně s odborníky jsme posuzovali několik možných variant technického postupu. Teď nás čeká samotná oprava a především následné kontroly. Všechny důležité činnosti jsme si předem natrénovali a prověřili. Jejich úspěšnost si ale ověříme až sérií testů, včetně tlakových zkouše., Teprve na základě jejich výsledků blok znovu spustíme,“ vysvětlil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Nalezení milimetrové netěsnosti na jedné z tisíců trubiček teplosměnné plochy v parogenerátoru nebylo pro energetiky extrémně složité, detailní zmonitorování místa závady, které energetici provádí pomocí speciálních diagnostických metod, bylo ale podle nich časově náročné.

Přestože jde o technickou závadu předpokládanou projektem, museli využít speciální manipulátor IRIS z Temelína a upravit některé jeho části pro dukovanský typ parogenerátoru, včetně změny softwaru. Technici navíc vyrobili nové přípravky pro mechanickou úpravu daného místa. Nyní začínají s opravami, kterou budou, s ohledem na jejich charakter, provádět výhradně odborní pracovníci.

V Dukovanech jsou od poloviny srpna odstaveny dva bloky. Na prvním výrobním bloku probíhá odstávka pro výměnu paliva. Zbylé dva bloky jsou provozovány na plném výkonu.