Oltář i socha patrona pochází z 18. století, kdy došlo k barokní úpravě kostela. Náklady na jejich restaurování se odhadují na více než milion korun, přičemž město chce přispět 20 procenty z celkové výše nákladů. Kostel svatého Víta jako jeden ze tří tamních kostelů a jeden z mála v České republice je majetkem města. Postupná obnova stojí Jemnici každoročně nemalé peníze. I když na opravu přispívá stát, který kostel v roce 2006 zařadil do programu Záchrany architektonického dědictví, stačí peníze pouze na dílčí opravy.


„V letošním roce z příspěvků ministerstva kultury zrekonstruujeme podzemní chodby kostela. V příštím roce bychom rádi restaurovali podlahu nebo výmalbu interiéru kostela,“ sdělila Světlana Kubíčková z jemnického městského úřadu. Město Jemnice se každoročně stará o 35 ha chráněné zeleně, více jak stovku nemovitých a bezpočet movitých památek.