Více než rok se pracovalo na Martinském náměstí a jeho okolí. Třebíčané nejdříve sledovali, jak jdou k zemi letité smrky kolem kostela svatého Martina, pak už se do země zakousla těžká technika. Poté archeologové odkryli starý hřbitov, který tu dříve býval, a s ním více než dvě stě koster.

Na nově vzniklém trojúhelníku před kostelem svatého Martina na Martinském náměstí v Třebíči se lze nově posadit ke stolkům kavárny We love coffee.
Kavárna přímo před kostelem. Martinské náměstí v Třebíči po rekonstrukci ožívá

Důvodem prací byla kompletní revitalizace poměrně rozsáhlého prostranství. Nyní je už stavební ruch u konce, což vítá senior Josef Nováček. „Trvalo to, těžko se tudy chodilo, a tak jsem rád, že už je to za námi. Celkově to tu nevypadá špatně. To prostranství před kostelem se povedlo,“ zhodnotil třebíčský důchodce.

Nic není ale zadarmo. Práce na Martinském náměstí a nedaleké Kotlářské ulici měly město přijít na zhruba jednadvacet milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Objevily se však vícepráce.

Na stavbě bylo totiž nutné upravit některé části, s nimiž se dříve nepočítalo. „Ty největší úpravy spočívaly v úpravy inženýrských sítí v souvislosti se sklepními prostory, které byly objeveny v podzemí,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal s tím, že kvůli tomu bylo nutné dělat různé přeložky sítí.

Další vícepráce spočívaly podle starosty v užití kostek místo asfaltu. „Tedy tak, aby to bylo v kontextu daného okolí. Navíc tam byly nějaké další dílčí úpravy, které vedly k vícenákladům,“ doplnil Pacal.

Radnice se o náklady na stavbu podělila s Vodovody a kanalizacemi. Po vysoutěžení město město předpokládalo, že za práce zaplatí zmíněných jednadvacet milionů. Pak ale dvakrát došlo k navýšení – jednou o 780 tisíc, jednou zhruba o 700 tisíc. Výsledná cena tak bude pro radnici 22,7 milionů korun. S tím nemá větší problém ani opozice. „Vzhledem ke komplikacím, které revitalizace náměstí přinesla, lze považovat tyto vícepráce za přiměřené. Na rozdíl od jiných rekonstrukcí či stavebních akcí realizovaných současným vedením třebíčské radnice,“ okomentoval situaci lídr opozice Jaromír Barák.

Vývoj nákladů revitalizace Martinského náměstí a okolí:

Předpokládaná hodnota celkem: 56 313 703 Kč bez DPH, z toho:

  • Město Třebíč: 27 039 886 Kč bez DPH
  • VAK: 29 273 817 Kč bez DPH

 Vysoutěžená cena:

  • Celkem: 42 950 000 Kč bez DPH, z toho:
  • Město Třebíč: 21 250 000 Kč bez DPH
  • VAK: 21 700 000 Kč bez DPH

Cena konečná po navýšení: 44 428 926,60 Kč bez DPH, z toho:

  • Zadavatel 1 – Město Třebíč – 22 733 770,27 Kč bez DPH ( dodatek č. 1 – navýšení 785 249,12 Kč bez DPH, dodatek č. 3 navýšení 698 521,15 Kč bez DPH)
  • Zadavatel č. 2 – VAK – 21 695 156,33 Kč bez DPH (dodatek č. 2 – snížení – 4 843,67 Kč bez DPH)

Náklady i s těmito vícepracemi jsou přesto nižší, než byla předpokládaná cena před zahájením výběrového řízení na dodavatele. Tehdy město počítalo s tím, že za práce zaplatí ještě o pět milionů korun více.

Náměstí se mělo oficiálně zprovoznit už na konci dubna, vše ale protáhlo. Práce oficiálně skončí patnáctého června – o den dříve jej totiž čeká kolaudace. Chystá se ale i jeho slavnostní otevření, avšak až o měsíc později. „Slavnostní otevření bude asi v polovině července, kdy by v městské věži měla být otevřena první část expozice s názvem Komnata života a smrti,“ informoval dále Pacal. „Bude to expozice, ve které budou výsledky archeologického bádání kosterních ostatků v okolí Mariánského náměstí. A ta expozice bude postupně rozšiřována v závislosti na tom, jak budou hotovy analýzy dalších vzorků,“ dodal starosta.

Na novou expozici a vystavené nálezy je zvědavý i Jaromír Barák. „Pokud mi to časově vyjde, na otevření expozice se přijdu podívat,“ podotkl opoziční lídr.