Od závěru června do konce tohoto týdne se dokončují práce v prostředním průjezdu náměstím, blízko sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Rekonstrukce kanalizace i dláždění vozovky je tam již téměř hotové, odlišná je však situace na spodní straně centra města. Práce v prostoru pod hlavním parkovištěm se oproti plánu zpozdí. „Důvodem prodloužení stávajícího dopravního omezení je ztížené a kom-plikované čištění kanalizace, kde je značné množství sedimentu, místy až padesát centimetrů nánosu, který se při čištění splavuje do již vyčiš-těného sběrače," vysvětlila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Komplikace je to hlavně pro řidiče s parkovacími kartami označenými Sever. Ti však, stejně jako majitelé karet pro parkování na horní straně náměstí, budou moci až do konce srpna odstavovat svá vozidla na hlavním parkovišti. Všichni šoféři se budou muset smířit s uzavírkou Jihlavské brány, jinak se ale budou moci pohybovat tak jako nyní, tedy po dolní straně ve směru od Jejkovské brány jednosměrně. Ven z náměstí se dostanou po Hasskově ulici, tedy kolem radnice a dále kostela sv. Martina nebo prostředním výjezdem ulicí Přerovského, směrem k bývalé spořitelně. V opačném směru, tedy na Karlovo náměstí se veškerá doprava dostane pouze Jejkovskou branou.

Stejný scénář jako dosud bude platit i pro cestující městskou hromadnou dopravou. Z linek číslo 4, 5, 11 a 12 ve směru od ulice Cyrilometodějská bude možné vystoupit u budovy České pošty v ulici Smila Osovského. Hlavní přestupní místo zůstává nadále v ulici Vítězslava Nezvala u autobusového nádraží. V příštích měsících se bude pracovat i na dalších částech Karlova náměstí. Omezení pro řidiče se budou postup- ně upřesňovat. „Konec pra- cí předpokládá investor v polovině listopadu," doplnila mluvčí města Irini Martakidisová.