Loňští vítězové reprezentovali ČR na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Bangkoku a Matematické olympiádě v Amsterdamu, odkud přivezli celkem osm medailí. „Letos vstupujeme již do 61. ročníku matematické a 53. ročníku fyzikální olympiády a věřím, že se zapojí co nejvíce základních a středních škol. Čas a úsilí pedagogů a jejich žáků, které věnují přípravě nad rámec svých školních povinností, se jim vrátí v dobrém pocitu z vítězství a možnosti získat finanční odměnu od partnera soutěže,“ říká za pořadatele akce Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Od roku 2011 olympiády podporuje Skupina ČEZ, která přispívá na organizaci soutěže a věnuje vítězům celostátních kol finanční odměnu na jejich další vzdělávání. „Olympiády dávají mladým lidem příležitost vyniknout mezi svými vrstevníky, pro které je většinou matematika a fyzika obtížný a neoblíbený předmět. Dobrá znalost přírodních věd však otevírá studentům možnosti zajímavého zaměstnání v budoucnu, neboť kvalitních technických odborníků v praxi není a nebude nikdy dostatek,“ hodnotí přínos olympiád Hana Krbcová, ředitelka divize personalistika Skupiny ČEZ a dodává: “Podporou matematických a fyzikálních olympiád chceme zvýšit zájem dětí o techniku.“

Dalším benefitem pro školy zapojené do olympiád, je možnost zúčastnit se soutěže o Oranžovou učebnu. Vítězná škola získá 200 tisíc korun na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, chemie, či v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické předměty.