„Fujavice s metelicí a Němci zabírali naši vlast. Ten den práce všude stála. Tvořily se hloučky besedníků a všude nářek a veliký strach z věcí příštích. Radio od rána do omrzení hlásilo postup obsazování českých krajů a samé výzvy - zachovejte klid! To už šlo na nervy. Což jsme mohli být klidní, když Němci kradli ovoce naší práce a začínali plundrovat vlast?!“

Tyto řádky si zapsal občan Vacenovic Jan Vorlíček, znovu je využil autor Petr Jičínský v textu pro sborník Západní Morava. Vorlíček shrnul základní pocity Čechů do poznámky: „Říkali jsme si, že tentokráte jest konec s českým národem.“

Co se dělo onoho dne v Třebíči? Přečtěte si v pátečním vydání papírového Třebíčského deníku.