Vyasfaltovaná je zatím zhruba polovina okruhu. Na místě bude i parkovací plocha. „Uprostřed parkoviště je sice zatím sloup, ale ten se odstraní a kabel půjde do země,“ dodal starosta.

Stavbu však komplikují přívalové deště. „Počasí v poslední době znemožňuje práci, takže jestli to nedovolí dříve, bude trasa dokončená v říjnu podle původního plánu,“ sdělila mluvčí radnice Irini Martakidisová. Rozpočet areálu vyšel na 16 milionů korun.