Radnice vytipovala tři lokality vhodné pro výstavbu. Nechala zpravovat projekční studie, následně zahájí jednání s majiteli pozemků o možnostech výkupu.

Nejvíc parcel by mělo vzniknout rozšířením již zaplněné obytné zóny Boroví, celkem 49 stavebních míst. Radnice počítá i s novým napojením na hlavní silnici. „Buď okolo lesíka Borovik k čerpací stanici PHM na konci ulice Masarykova, o čemž jednáme s obcí Petrovice. Nebo jako záložní, méně komfortní varianta, přes areál ZD na ulici Jihlavská,“ popsal starosta Zdeněk Ryšavý.

Druhá obytná zóna by měla vzniknout na ulici Za Tratí, zde by se jednalo o šest stavebních pozemků. Poslední plánovanou lokalitou je prodloužení ulice V Zahradách. Zde projektant navrhuje až 12 nových parcel.

„Ke všem třem lokalitám je nutné podotknout, že zakreslené rozdělení stavebních parcel je pouze orientační, podle situace se může měnit, podstatné je především vedení budoucích komunikací,“ upozornil starosta.

Předložené studie schválilo na svém posledním zasedání zastupitelstvo městyse jako základ pro jednání s majiteli pozemků o jejich výkupu. „Pokud by vše postupovalo podle představ, bez vážnějších komplikací, mohly by být první stavební místa k dispozici do dvou až tří let,“ zmínil Zdeněk Ryšavý.