„Pokud se nezasekne některý z majitelů parcel pod plánovanou silnicí, nevidím nyní překážky, které by mohly projekt zastavit,“ řekl.

Podle jeho informací by se mohlo začít stavět do tří let. Kraj jako investor je ve vyjádřeních opatrný. Termín výstavby nechtěla Hana Matulová z krajského odboru dopravy blíž upřesnit.

Každopádně záměru pomohlo, že se už netrvá na „dvojprojektu“, jak tomu bylo donedávna. Připomeňme, že aby vše dávalo ekonomicky smysl a vycházela čísla při žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), počítalo se nejen s obchvatem Okříšek, ale nedílně i s přeložkou krajské silnice nižší třídy do Petrovic, po které by mimo zastavěnou zónu jezdily zejména kamiony do průmyslové zóny Nová Ves – Přibyslavice.

Dostavba Dukovan

Proti navrženým trasám se ovšem v Petrovicích zvedla velká vlna odporu. Dosud tak není jasné, kudy nová silnice do průmyslové zóny povede. Přestala se však dávat do přímé souvislosti se stavbou obchvatu Okříšek, který si už „jede“ jako samostatná stavba. Navíc se taky propásl termín, dokdy se dal "dvojprojekt" uskutečnit z peněz IROPu.

V současnosti svou roli sehrávají plány na dostavbu Dukovan. Po novém obchvatu Okříšek má vést jedna z tras, po které se plánuje přeprava nadměrných komponent. Nyní se hledá zdroj, ze kterého silnici zaplatit. Zároveň je jasné, že v době, kdy vypukne stavební boom v Dukovanech, musejí být přístupové trasy nachystané.

„Zatím budeme řešit další přípravu obchvatu z prostředků kraje. Investici budeme předkládat pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vláda rozhodla pouze o finančním zajištění přípravy transportu nadměrných komponent, zatím nikoli o prostředcích na realizaci trasy,“ vysvětlila Matulová.

Starosta Ryšavý říká, že první plány na obchvat Okříšek vznikaly už v roce 1949. Další vlna přišla v polovině 60. let a po roce 2000. Pak vše ustrnulo na okříšských sporech. Největší tlak, aby se stavělo, se nakonec začal vyvíjet po roce 2013. Obchvat má ze směru od Jihlavy začít v nepříjemné zatáčce nad Okříškami, kde nyní končí nedávná rekonstrukce silnice. Nová trasa se pak po několika kilometrech napojí na státní silnici I/23 u Krahulova. "Bude to v ďolíku u uhelných skladů," upřesnil Zdeněk Ryšavý.