O nepříjemné situaci ví i vedení městysu, které kvůli ní na pondělní večer právě do školy svolalo schůzku s rodiči a pedagogy. „Vnímáme to jako velký problém. Lidé teď děti hodně vozí do školy auty, takže tam často vznikají kolizní situace. V zimě, kdy bývá ráno tma, je to o to horší. A když napadne sníh, bývá shrnutý do okrajů silnice, která se tím ještě zúží. A v létě hodně dětí zase jezdí do školy na kole,“ vysvětlil starosta Zdeněk Ryšavý, který potvrdil i slova Lenky Vackové. „Ta ulice je opravdu úzká. Když jedno auto zastaví, další nemůže projet. Chceme se proto lidí zeptat, jak nejlépe situaci vyřešit,“ doplnil starosta.

Okříšky rodičům předloží několik možností. „Možností je po délce ulice vytvořit parkovací pruh. Chodník by se tedy posunul o dva a půl metru. Možností je vytvořit podélné, kolmé nebo šikmé parkování. V případě kolmého a šikmého by zde mohlo zaparkovat více aut. Jenže tím bychom ta auta velice přiblížili k okolním domům, což by pro jejich obyvatele nebylo příliš komfortní,“ nastínil Ryšavý.

Varianta je i jednosměrka

Další variantou je využít zelenou plochu přímo naproti vchodu do školy. „Na ní by se mohlo udělat parkoviště. Ale moc se nám nelíbí, že výjezd z ní by byl přímo před vchodem. To by dopravní situaci opět komplikovalo. Možností ale je udělat příjezd zezadu za bytovým domem,“ dodal starosta s tím, že uvažují i o jednosměrném provozu. „V případě šikmého a kolmého parkování by to byla výhoda. Silnice by mohla být užší, nepřiblížila by se tolik k domům. Jenže v minulosti jsme tento návrh už zkoušeli a úplný souhlas s ním nebyl,“ uvedl dále první muž městysu.

Okříšskou základku navštěvuje asi dvě sedmdesát dětí. Snahu vyřešit zapeklitou dopravní situaci vítá i její ředitelka Alena Brabcová. „Je to už dlouhodobá záležitost a jsme rádi, že k tomu městys takto přistupuje. Za nás, tedy za školu, by byla asi nejlepší ta jednosměrka. Podle mě je z hlediska bezpečnosti nejvhodnější,“ sdělila Brabcová, která podotkla, že zatím nedošlo k žádné vážnější příhodě. „Vyloženě kolizi jsme tu naštěstí neměli. Občas se ale ozve troubení. Budeme proto rádi, když se dopravní situace zklidní,“ doplnila ředitelka.

Základní škola Okříšky
* Navštěvuje ji 269 žáků.
* Má všechny třídy od první do deváté.
* Je spádová. Docházejí sem nejen děti z Okříšek, ale i Přibyslavic, Radonína, Petrovic, Zašovic, Heraltic, Pokojovic, Hvězdoňovic, Nové Vsi, Bransouz a Číchova.