Nejprve k horšímu – do desítky vzrostlých jehličnanů se zde pustil kůrovec, uschly a radnice je musela odstranit. Všechno zlé je ale k něčemu dobré – město se nyní pustilo do rozsáhlých úprav, které plochu výrazně zkrášlí.

Už koncem tohoto listopadu zde proto budou růst nové stromy a na jaře celý prostor získá fialový nádech. To kvůli květinám, které zde město zasází.

„Poroste tu menší druh vícekmenné břízy. Pod nimi bude okrasný trávník, na jehož části budou i okrasné traviny. Ty se nebudou sekat, celá plocha se tak zpestří. Porostou zde i fialové květiny, na jaře zde pokvetou krokusy, na léto zvláštní druh česneku a na podzim ocúny. Podzimní barva bude žlutá, do ní se zabarví i tráva a břízy,“ popsal správce městské zeleně Petr Urbánek.

Motokárový závodník Martin Hudec z Třebíče v italském Lonatu del Garda se zúčastnil superfinálového podniku kategorie ROK
Třebíčský motokárový závodník Martin Hudec přivezl z Itálie stříbro

Podle něj se jedná o střízlivou úpravu, která nemá potlačit dominantu svatostánku, ale současně doplní výpadek stromů po kůrovcové kalamitě. Bříz, které zde porostou, bude více než původních stromů. Architekt jejich rozmístění navrhl tak, aby vytvářely průhledy na kostel. Zároveň ozvláštnil i samotnou plochu, která není zcela rovná, zajímavým zvlněním. Celkové náklady vyjdou na čtyři sta tisíc korun i s DPH.