První navazovala na letitou tradici společného půlnočního ohňostroje, který připravilo opoziční křídlo ODS z Výčap ve spolupráci s řadou jednotlivců a firem.

„O půl dvanácté jsme se sešli na nádvoří zámku se všemi, kteří chtěli oslavit silvestr společně. Byla tam nádherná atmosféra. Přišlo opravdu hodně lidí,“ zhodnotil spokojeně spoluorganizátor Pavel Pacal z výčapské ODS. Po zaznění hymny a přání do nového roku byl odstartován ohňostroj.

Druhou variantu oslav příchodu nového roku připravilo současné vedení třebíčská radnice na 1. ledna odpoledne na Karlově náměstí. Po proslovu starosty města Ivo Uhra, který popřál všem zdraví a pohodu nechyběl zhruba čtvrt hodinový ohňostroj. „Přišla jsem se podívat s dětmi na ohňostroj. Bylo to hezké, ale měli zhasnout pouliční světla, dos t to rušilo,“ sdělila maminka Andrea Tichá.