Blok číslo tři je v odstávce od 8. prosince do konce ledna. Energetici v tomto období chtějí zvládnout 47 významných technických a investičních akcí.

„Bude pokračovat rekonstrukce podružných rozvaděčů, která je jednou z nejnáročnějších investičních akcí roku. Elektrárna také dokončí výměny ochran systémových rozvoden a kontroly spojových částí a zařízení jako jsou parogenerátory, hlavní cirkulační čerpadla, parní turbíny a další zařízení primárního a sekundárního okruhu,“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.