Rezolutně se v něm staví za Pavla Pacala a Jaromíru Hanáčkovou, odsuzované za podporu návrhu odvolání starosty Třebíče Ivo Uhra a dvou místostarostů. Po oblastní radě v něm naopak žádá vyjádření k počínání Ivo Uhra, Stanislava Mastného a Simoně Kafoňkové.

„Rada ODS Výčapy jednoznačně podporuje stanovisko svých členů. Na jednání zastupitelstva v Třebíči podpořili odvolání těch politiků, kteří svým chováním znevážili práci všech volených zástupců města. Slušnost, vstřícnost, ochota naslouchat a schopnost komunikovat neodmyslitelně patří k výbavě každého politika demokratické strany 21. století,“ stojí v něm.

Demagogie třebíčských politiků

Tvrzení třebíčských politiků, že chování zastupitelů Pacala a Hanáčkové se neslučuje se stanovami ODS, považuje za naprostou demagogii. „Je absolutně nepřijatelné, aby bylo jednotlivcům upíráno právo svobodně se rozhodnout, a to bez ohledu na snahu těch, kteří se zastřešují údajnými stranickými zájmy,“ odmítá výčapská ODS nařčení, že Pavel Pacal a Jaromíra Hanáčková svým jednáním pošpinili dobré jméno pravicové strany. „Odvolání tří uvolněných politiků radniční koalice nebylo mířeno proti zájmům ODS, ale naopak. Strana má dostatečnou členskou základnou na to, aby ty, již ve volených funkcích evidentně selhali, nahradila jinými,“ vyjádřila se výčapská místní rada.

Pacal k tomu nedávno popřel i další tvrzení starosty Uhra, a to neochotu sdružení Výčapy podílet se na vytvoření většinové koalice: „Není to pravda. V březnu jsme poslali dopis, v němž jsme vyjádřili, že jsme ochotni s Třebíčí jednat a spolupracovat. Od té doby se nám nikdo neozval,“ vyvracel Uhrova slova. Místo toho je prý současná menšinová koalice přímo závislá na KSČM, což je se Stanovami ODS naprosto v rozporu. Jedna z nich totiž říká, že strana rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích.

Rozdílné názory obou sdružení má nyní posoudit Oblastní rada ODS Třebíč. Kdy k tomu dojde však není prozatím jasné. „Termín rady ještě není daný, proto se k žádnému stanovisku nebudu vyjadřovat,“ sdělil včera její člen Miloslav Nevěčný. „Osobně celý tento problém vidím jako nešťastný. Přestřelky vážně poškozují ODS,“ dodal.

Rozpory mezi oběma sdruženími se vyhrotili po podzimním zasedání zastupitelstva, na němž údajně hrubě a arogantně vystupovali straníci Ivo Uher, Stanislav Mastný a Simona Kafoňková spolu s Milošem Maškem z ČSSD. Současné dění spustila následující snaha opozice o odvolání tří radních.