Těmi jsou členové Místního sdružení ODS Výčapy a zároveň zastupitelé Třebíče, Jaromíra Hanáčková a Pavel Pacal. „Rada Místního sdružení ODS Třebíč odsuzuje, že dva členové městského zastupitelstva, reprezentující ODS, podpořili návrh na odvolání starosty města Ing. Ivo Uhra a jeho dvou místostarostů, což nekoresponduje se stanovami ODS. Proto pověřila své zástupce, aby požádali Oblastní radu ODS o zaujetí stanoviska k počínání Mgr. Pavla Pacala a Jaromíry Hanáčkové,“ prohlásilo místní sdružení. A kdo že mu předsedá? Právě zmiňovaný Uher. A nechybí ani v Oblastní radě, jejímž členem je shodně s předsednictvím od února 2007.

Míra provinění?

„Místní rada se domnívá, že odvolávat starostu za ODS je na hraně, ne-li za hranou stanov, kde jsou zřetelně vymezeny povinnosti členů strany. Ty říkají, že jsou povinni spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejich programu. Dále musí respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany,“ objasnil ji Ivo Uher. „Nejde nám o vyloučení těchto lidí z ODS, to stejně nemůžeme, nejsou členy našeho sdružení. Chceme jen, aby Oblastní rada zaujala nějaké stanovisko. Jsme přece všichni zvoleni za jednu značku,“ dovolával se stranické příslušnosi Uher.

A reakce údajných provinilců? „Dnes odpoledne máme sezení ohledně prohlášení třebíčské ODS. Místní sdružení ODS Výčapy za námi ale plně stojí,“ sdělil včera městský zastupitel Pavel Pacal.

Není to poprvé, kdy členové ODS Hanáčková a Pacal takhle „zlobili“. Už v roce 2006 byli po komunálních volbách propíráni za to, že nepodpořili Uhra jako leadera stranické kandidátky. „Umím respektovat většinovou volbu těch, kteří jsou v tom se mnou a kteří mě nominovali do role kandidáta. Ne tak Pavel Pacal, ne tak Jaromíra Hanáčková,“ komentoval to tehdy současný starosta. Oba jmenovaní, kteří se neztotožnili s politikou v Třebíči, následně třebíčské sdružení opustili a vstoupili do ODS Výčapy.