„Pod zemí nebude palivo pod kontrolou. Vláda, která nedodržuje sliby, nám nemůže garantovat bezpečné jaderné úložiště,“ křičeli lidé na prezentaci dosavadních výsledků výzkumu jejich regionu ve Valči. Geologové Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) lokalitu v minulých dvou letech zkoumali a došli k závěru, že předběžně je pro úložiště vhodná. Geologové hledají pro úložiště ucelený blok horniny bez puklin, zlomů a proudící vody. Do něj by 500 metrů pod povrchem měly být postupně ukládány kontejnery s odpadem.

„Vhodný blok je jižně od Lipníku po Boňov. Má šest kilometrů čtverečných,“ popsal šéf geologických prací Lukáš Vondrovic. „Co hornina udělá, když se navrtá? Vydrží kontejnery desetitisíce let?“ reagovali lidé. Do Valče jich z okolních obcí přijelo tolik, že se do sálu v zámecké sýpce sotva vešli. Mnozí z nich přinesli transparenty s nápisy „Úložiště nechceme!“.

Místní lidé poukazují na fakt, že krom elektrárny mají v regionu už dvě sládky, v Petrůvkách a Pozďátkách. Proč ještě úložiště? „Protože vyhořelé palivo už tady máte, na povrchu. Druhý aspekt je ten, že úložiště by mohlo využívat zázemí na elektrárně, kde je možné manipulovat s vyhořelým palivem při překládán z Castorů do úložných kontejnerů,“ odpověděl ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

Z otevírání nové cyklostezky.
Přibyl další kus cyklostezky na trase Dukovany – Třebíč

Odpověď však vyvolala jen další pochybovačné otázky. „Jak se bude kontejner do úložiště přepravovat? A bude to bezpečné?“ Že bude bezpečí zaručeno uložením kontejneru do dalšího přepravního obalu, odpůrce úložiště neuspokojilo.
„Každý den se objeví nějaká nesrovnalost v tom, co je nám prezentováno a v tom, co je realita,“ míní Petr Andrýsek z nově ustanoveného spolku SOS Na Skalním, který odpůrce úložiště sdružuje.

Nedůvěru místních lidí prohlubuje fakt, že SÚRAO s nimi komunikuje poněkud neobratně a nesrozumitelně. Přestože výzkum lokality skončil, místní lidé na svých pozemcích potkávají geology, kteří tam bez jejich svolení provádějí měření. Ředitel Slovák přiznal, že stále probíhá geofyzikální výzkum v širším okolí, který má popsat geologické souvislosti mezi lokalitami. Obce podle něj byly o výzkumu informovány, mnozí starostové to ale popřeli.

Zdroj: Deník/Luděk Mahel

SÚRAO chce do konce roku výsledky výzkumů vyhodnotit a z devíti lokalit v zemi vybrat čtyři nejvhodnější pro vybudování hlubinného úložiště. Na nich by měl v příštím roce pokračovat podrobný průzkum včetně vrtů. Povolení k průzkumu vydává Ministerstvo životního prostředí. Přestože mnohé obce přijaly usnesení, že s průzkumy nesouhlasí, na výsledek to zřejmě nebude mít vliv. „Zákon říká, jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo být průzkumné území stanoveno. Souhlas obce v podmínkách není. Když ministerstvo rozhodne, vrtat se může,“ zmínil Jiří Slovák.

Pro mnohé to byla studená sprcha. Uvědomili si, že ve finále by mohla vláda o úložišti rozhodnout i proti jejich vůli. „Nedokážu si představit, že by někdo z úrovně státu rozhodl proti vůli občanů a samosprávy, když je místní komunita proti,“ hlesl starosta Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslav Soukup.