„Vyvezli jsme značnou část nebezpečných odpadů, které byly v Pozďátkách uloženy. Celkově zatím 24,8 tisíc tun. Asi devět tisíc tun skončilo na skládce firmy Celio u Litvínova na Mostecku, další díl putoval do ostravské spalovny nebezpečných odpadů,“ informoval Pavel Koscielniak, ředitel GEAMu, odštěpného závodu státního podniku Diamo, který převzal na svá bedra likvidaci jedovaté haldy na Třebíčsku.


V polovině října budou podle jeho slov vymístěny všechny odpady a začne se s likvidací samotného tělesa skládky, tedy s rekultivací zeminy a sedimentů. Zmizí objekty, které tu za roky existence problematického provozu vyrostly, přičemž stále bude probíhat čištění odtékající vody v mobilní čistírně. 16. dubna 2012 bude i tato fáze hotová. Následovat má takzvaná tříletá pěstební fáze. To znamená osázení celého území zelení a její údržba. Zelený kopcovitý terén pomalu splyne s okolní malebnou krajinou.


Sanace skládky vyjde na zhruba 529 milionů korun. 450 milionů půjde z fondu EU, 26 milionů ze státního rozpočtu a 53 milionů budou finanční prostředky Diama.


Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách byla uvedena do provozu v roce 1994. Provozovalo ji několik společností, které neplnily podmínky provozního řádu. V důsledku toho začaly do podloží unikat kyseliny, které znečistily podzemní vody, podloží, potoky Prašinec i Markovku. Od roku 1997 byla skládka mimo provoz. Vláda v únoru 2009 rozhodla o jejím odkoupení a následné úplné likvidaci.