Údolí Oslavy a Chvojnice mezi Náměští nad Oslavou a Oslavany je mimořádně cenný kus přírody. Oslava a Chvojnice zde v průběhu věků vytvořily hluboká údolí zaříznutá do skalního podloží. Díky obtížné přístupnosti se uchovaly rozsáhlé porosty listnatých a smíšených lesů.

Přednáška v třebíčském muzeu začíná v 17.30 hodin.