„Případný únik arzénu by mohl ohrozit i zdroj vody nad Přibyslavicemi. Ten slouží pro zásobování této obce, díky propojení vodovodních soustav ale může v případě potřeby dodávat vodu i do Okříšek,“ zmínil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

O analýzu rizik usilovalo vedení městyse už v loňském roce, neuspělo ale s žádostí o dotaci. Radní poté rozhodli, že kvůli bezpečnosti spodních vod i přesto zpracování analýzy nechají provést. „Nejedná se o levnou záležitost, cena včetně DPH je něco přes 800 tisíc korun,“ upozornil Zdeněk Ryšavý.

Nakonec se podařilo dosáhnout dohody, že analýzu zaplatí společně vedle městyse ještě Svazek obcí zásobování vodou v Okříškách, obec Přibyslavice a Vodárenská společnost.

Pracemi byla pověřena specializovaná firma Enviro Ekoanalytika z Velkého Meziříčí. „Výhodou je, že tato firma již prováděla rozbory spodní vody v minulých letech a má k dispozici několik vrtů, které nyní doplnila dalšími. Tři byly vyvrtané před třemi týdny pod tělesem skládky a ve směru na Přibyslavice, další tři vrtali pracovníci firmy v polovině června přímo v tělese skládky,“ popsal starosta.

Velmi drahá likvidace

Ze všech vrtů, nových i stávajících, budou v následujících měsících specialisté opakovaně odebírat vzorky vody. Podrobí je laboratorním rozborům na nebezpečné látky, především na již zmíněný arzén. Cílem je zjistit množství arzénu na skládce a především rozsah a směr jeho pronikání pod skládku a riziko ohrožení vodního zdroje nad Přibyslavicemi a domácích studní v Okříškách.

„Hydrogeologický průzkum určí přesnou strukturu podloží, jestli jsou v něm pukliny a kam směřují spodní vody. To je zásadní,“ vysvětlil ředitel třebíčských vodáren Jaroslav Hedbávný.

Kompletní analýzu rizik předá zpracovatel do konce listopadu, vedle výsledků laboratorních rozborů bude obsahovat možná rizika a návrhy na jejich řešení.

„I když doufáme, že závěry budou pozitivní a reálné ohrožení zdrojů pitné vody nehrozí, může nastat i opačná situace,“ podotkl Zdeněk Ryšavý.

V takovém případě by bylo nutné rychle jednat, protože do příštího roku je otevřená výzva na dotace pro likvidaci starých ekologických zátěží, kterou by bylo možné využít na financování sanace. Ta by byla pravděpodobně hodně nákladná. Náklady na sanace starých skládek se pohybují v řádu desítek milionů korun.

Skládka se nachází půldruhého kilometru od Okříšek v místě bývalého lomu, nebezpečný odpad do něj skláři ukládali v 80. letech. Počátkem 90. let se uskutečnila rekultivace, dnes v těch místech roste les. Že něco není v pořádku, zjistil městys Okříšky před několika lety z vlastní iniciativy, když se v patě skládky nechaly udělat kontrolní vrty. Koncentrace arzenu několikanásobně překročila limity.