Překvapilo vás něco, když jste nastoupil coby nováček na radnici?

Nedá se říct, že bych byl něčím výrazně překvapen, ať už mile, nebo nepříjemně. Nová pro mne byla šíře jednotlivých agend. Postupně zjišťuji, co všechno to obnáší a co pod jednotlivé odbory všechno spadá.

Jak jste si sedli s kolegy v městské radě?

Od počátku byla jednání velice korektní a trvá to nadále. Ne vždy a ve všem máme shodu, ale dospějeme vždy k závěru, který má hlavu a patu. Což je příjemné zjištění.

Je něco, co byste chtěl na radnici změnit?

Hlavně bych chtěl, aby lidi věděli dopředu o všem, co se chystáme dělat. V minulosti se stávalo, že se to lidé dověděli, až bylo vše hotové. Měli by vědět o všem, co se ve městě chystá, ať už se to týká dopravy, investic, čehokoli. Musí se zlepšit komunikace navenek. Jak to tak vnímám, už se to daří.

Ještě něco?

Přál bych si, aby se vše dalo zrychlit. Procesy jsou pomalé. Legislativa a zákony tomu mnohdy stojí v cestě. Řízení se tím prodlužují. Všechno dlouho trvá, a to mi vadí.

Pod sebou máte řadu agend, od městské policie přes investice a kulturu až po oblast sociálních věcí. Která z těch oblastí je vám nejbližší?

Ta sociální. Jednak se mne už v minulosti dotkla prostřednictvím rodiny, za druhé pracují v krajské sociální komisi. Odtud už jsem některé záležitosti znal.

Podporujte výstavbu sociálních a startovacích bytů?

Jednoznačně. Mělo by být v zájmu města, aby tu takové byty vznikaly. Možností je spousta. Jsem přesvědčen, že se bude stavět dům se sociálními byty a jeho součástí musí být startovací byty pro mladé. Přál bych si ještě v tomto volebním období rekonstruovat další prostory pro chráněná bydlení, protože to se osvědčilo. Dům po bývalé oční škole, kde máme dvanáct klientů v chráněném bydlení, je povedená záležitost. Občas mezi ně zajdu, je na nich vidět jak jsou šťastní, že mají něco svého.

Kultura je také ve vaší kompetenci. Co řeknete k ní?

Kultura je mi také velmi blízká. Jsem společenský člověk a mám kulturní život rád. Kultura je v Třebíči na velmi dobré úrovni. Když se setkávám s lidmi z jiných měst, hodnotí nás v tomto ohledu velice kladně.

A co městská policie? Neměla by něco změnit, aby ji lidé vnímali lépe?

Když jsem městskou policii přebíral, pravidla jsme si přenastavili. Proběhlo několik setkání s vedoucími jednotlivých směn. Řešili jsme větší účast strážníků v ulicích města v pěší podobě. Lidé poukazují na to, že všude jen projíždí autem. I to už se mění. Městská policie je tu pro obyvatele města. Mým hlavním zájmem je, aby byli strážníci v ulicích vidět a byli k dispozici pro Třebíčany vždy, když je to potřeba.

Je v pořádku, když v létě u Cyrila a na lavičkách na Masarykově náměstí posedávají a popíjejí bezdomovci?

V pořádku to stoprocentně není. Vím, že tam posedávají, nedovedu si vůbec představit, jak je to tam s hygienou. I na tohle se strážníci budou zaměřovat.

Jako jeden z prvních jste v roce 2012 s nadšením vstupoval do hnutí ANO. Pořád to nadšení přetrvává?

Rozhodně. Výsledky vládnutí hnutí ANO jsou viditelné; přebytek státního rozpočtu, zvyšování důchodů i třeba vnímání naší republiky navenek. Protinázory samozřejmě vnímám. Jsem zvolen za hnutí ANO, nestydím se za to, ale na komunální úrovni si nehrajeme na žádnou velkou politiku. Jsme tu pro lidi. Proto jsem do toho šel. Nikdy jsem neměl ambice jít do vyšší politiky, chtěl jsem něco pro město Třebíč udělat, protože tady žiju a protože mi na našem městě záleží.