Momentálně radnice hledá dodavatele. „Máme připravenou projektovou dokumentaci a hledáme firmu. Chceme aby okolí bytových a rodinných domů mělo i nějakou veřejnou zeleň. Osází se veřejné prostranství, které je na městském pozemku,“ doplnil Pacal.

Při výsadbě plánuje město využít i moderní technologie, které přispějí k lepšímu zachytávání dešťové vody, kterou využijí právě pro zeleň. „Do budoucna připravujeme i celkovou koncepci takových opatření a to v rámci dokumentu s názvem Adaptační strategie změn klimatu, kde se hodně mluví i o zeleni a její údržbě. Některé kroky ale realizujeme už nyní a nečekáme, až bude dokument kompletně hotový,“ dodal místostarosta Pavel Janata.