Radnice proto přišla s částečnou kompenzací. „Rada města schválila dočasné snížení nájemného za užívání nebytových prostor na horní straně. Nájemci, kteří jsou v městských prostorách zaplatí na nájmu o dvacet procent méně. Jde o dočasnou změnu, která platí, konkrétně od 1.1. 2021 do 30.9.2021,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Nižší nájem se netýká plošné všech. „Jde o ty provozovny na horní straně Karlova náměstí, které díky revitalizaci mají stížený prostor pro zásobování. Impulzem k tomuto kroku byla žádost jednoho z provozovatelů, který je v našich prostorách,“ upřesnil Pacal.

Podobné opatření bude platit i v budoucnosti, jakmile se revitalizace přesune na spodní stranu. „Principiálně to bude na stejné bázi u těch, kteří budou mít ztížený manipulační prostor pro zásobování,“ doplnil Pacal.

Betonují záchytné nádrže

Během revitalizace došlo k demolici třebíčského „metra“, podzemního prostoru, který dříve sloužil pro veřejné toalety. V místech teď dělníci betonují obrovské nádrže. „Vzniknou tam záchytné nádrže na dešťovou vodu, kterou následné využijeme na zalévání městské zeleně. Dále tam bude prostor pro podzemní kontejnery na tříděný odpad,“ dodal starosta.