Její stáří odhadují na nejméně tři tisíce let. Pro naše předky z pozdní doby bronzové bylo spalování mrtvých typické. „Toto období proto bývá nazýváno dobou popelnicových polí," podotkl amatérský archeolog Petr Knotek, který se na badatelských pracích podílel.

Právě jedno takové popelnicové pole leží jen několik centimetrů pod povrchem ve Lhánicích. Pro archeology totiž není nynější objev v této lokalitě ojedinělý. Před rokem vyzvedli podobnou urnu jen o padesát metrů dál. „Další dva nebo tři hroby byly objeveny před asi osmdesáti lety. Takže už můžeme říct, že tam skutečně bývalo pohřebiště," řekl Petr Knotek.

Zkoumat budou náramek a uhlíky

Ve schránce, kterou tříčlenný tým objevitelů vyzvedl v pátek, se nacházel popel lidského těla, drobné zbytky ohořelých kostí a také část bronzového náramku. „Z něj máme velkou radost. Nebývá úplně běžné něco takového najít," poznamenal amatérský archeolog.

Pro bližší poznání života našich dávných předků jsou však mnohem významnějším objevem uhlíky dřeva. Díky nim bude za pomoci dnešních technologií možné určit přesnější dataci nálezu a také druh stromů, které v tu dobu ve Lhánicích rostly, a detailní strukturu tehdejšího ekosystému. „Hrob už máme v Jihlavě a v nejbližších dnech budou následovat testy," líčil archeolog Milan Vokáč z Muzea Vysočiny, který výzkum vede.

Radost z nálezu, který nemá na Třebíčsku obdoby a poměrně ojedinělý je také v republikovém měřítku, neskrýval lhánický starosta Josef Ležák. „Je to důkaz, že osídleni jsme byli od pradávna. Historii obce to posunuje o hodně dál," doplnil.

Podle nalezených kousků keramiky starých přibližně šest tisíc let archeologové usuzují, že dříve bývala ve východní části obce, kterou místní nazývají Kolonie, osada. Později se naši předci přesunuli níž a původní místo k životu věnovali mrtvým.

Do laboratoří

Archeologové již z místa odjeli. Nyní je čeká práce v laboratořích. Do Lhánic by se ale už brzy mohli vrátit. Tentokrát však do západní části obce.

„U příjezdu od Mohelna jsme prodali dva stavební pozemky. Začít stavět by se na nich mohlo už na podzim a pro archeology to bude další příležitost," mínil Josef Ležák.

Východní část Třebíčska láká v poslední době velké množství badatelů. Zatímco u Lhánic již druhým rokem objevují velmi zachovalé žárové hroby, u nedaleké Vodní nádrže Mohelno a hlavně na jejím dně postupně potvrzují lidskou přítomnost z doby až třiceti tisíc let před současností. V tomto případě jde navíc o zatím pouze jednu ze dvou lokalit na světě, kde se tak staré osídlení podařilo prokázat. Druhá známá leží u Černého moře.