Všechny odstrojené stromečky z třebíčských domácností se po příjezdu na kompostárnu vysypou ze svozových aut do betonových boxů, odtud je pracovník kompostárny manipulátorem přemístí do speciálního rychloběžného drtiče, který jehličnany rozmělní na malé, maximálně několikacentimetrové třísky. Ty vylétávají z drtiče přímo do nejnovější zakládky budoucího kompostu.

Pro hotové kvalitní hnojivo na své zahrádky a políčka si lidé z širokého okolí jezdí celoročně. Kompost z vánočních stromků bude zcela vyzrálý a připraven k expedici asi za tři měsíce. Do té doby ho budou muset pracovníci odpadové firmy Esko-T několikrát takzvaně překopat a prosít. To vše za pomoci speciálních strojů.

Kompostárna Petrůvky je součástí Odpadového centra Petrůvky. Kromě zpracování biologicky rozložitelného odpadu tam fungují skládky komunálního a stavebního odpadu a také hala pro dotřiďování objemného odpadu.

Na Kompostárně Petrůvky se v loňském roce zpracovalo přes čtyři a půl tisíce tun biologicky rozložitelného odpadu.